Ενσυναίσθηση: Ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία της επιχείρησής μου.

 Ενσυναίσθηση: Ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία της επιχείρησής μου. H ενσυναίσθηση είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα. Σε αυτό αποδίδω μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου. Είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είμαι ένας από…